SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP
AND SUSTAINABILITY REPORTS

POWERED BY UNIPI

Εκπαιδευόμαστε σήμερα για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του αύριο!

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

To πρόγραμμα Sustainable Entrepreneurship & Sustainability Reports powered by UNIPI (University of Piraeus) σε καλεί να διεκδικήσεις μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στη σύγχρονη πραγματικότητα που η βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι προαπαιτούμενα λόγω των διεθνών συνθηκών. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων από συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί μια επιχείρηση να αναλάβει προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι αυστηρότερες νομοθεσίες, η αυξημένη πίεση από τους καταναλωτές, η ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στο πλαίσιο της 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι την ανάλυση Απολογισμών Βιωσιμότητας οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις πλέον βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και σημαντικό εργαλείο ανταγωνιστικής στρατηγικής τόσο για τις μεγαλύτερες όσο και για τις μικρότερες.

To πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα ειδικών της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταγραφής των δράσεων αυτής μέσω των Απολογισμών Βιωσιμότητας με την υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε συνεργασία με sustainability experts από την αγορά. Το πρόγραμμα προσφέρει τόσο θεωρητικές και όσο και πρακτικές γνώσεις για την ανάγκη αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των SDGs (Sustainable Development Goals), μέσα από μελέτες περίπτωσης, πραγματικά παραδείγματα, hands-on εργασίες, in class ομάδες συζητήσεων. Παράλληλα, σου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα mentoring με έμπειρα στελέχη από την αγορά ώστε να υπάρξει άμεση διασύνδεση των γνώσεών σου με τον κόσμο του επιχειρείν.

Η εκπαίδευση αυτή, πέρα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες, συνεισφέρει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η στρατηγική σκέψη, η ομαδική εργασία, η αναλυτική σκέψη τα οποία βοηθούν στην επίτευξη των SDGs. Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας, εν γένει με τη βιωσιμότητα στον τρόπο του επιχειρείν και διοικείν και φυσικά, να γνωρίσουν εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την καταγραφή αυτών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη εκπαίδευση Sustainable Entrepreneurship & Sustainability Reports powered by UNIPI περιλαμβάνει:

Sustainable Entrepreneurship & Sustainability Reports
54 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλ-εκπαίδευση οργανωμένη σε ενότητες όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός πυλώνας, η βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τα στάδια της επιχείρησης προς τη βιωσιμότητα, ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας στη βιωσιμότητα, ο ρόλος της ΕΚΕ, ο ρόλος της διοίκησης λειτουργιών στην εταιρική αειφορία, η επιχειρηματική υπευθυνότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κ.α. Οι ενότητες πλαισιώνονται με πραγματικά παραδείγματα προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη κατανόηση των εννοιών και την εφαρμογής αυτών. Σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτελούν τα εργαλεία μέτρησης της εταιρικής βιωσιμότητας με τα οποία αναπτύσσονται οι Απολογισμοί Βιωσιμότητας. Θα παρουσιαστούν πραγματικοί απολογισμοί βιωσιμότητας. Η ενότητα των Απολογισμών Βιωσιμότητας θα περιλαμβάνει και in class ομαδικών εργασιών και συζητήσεων.
Mentoring with Sustainability Professionals and Experts
6 ώρες mentoring με επαγγελματίες της αγοράς και εξειδικευμένους στη βιώσιμη ανάπτυξη οι οποίοι θα σας κατατοπίσουν πλήρως για τις ανάγκες της αγοράς και θα σας βοηθήσουν να έρθετε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις με δεδομένες τις γνώσεις σας στην εταιρική βιωσιμότητα και τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ
  • Σχολές Ψυχολογίας ή συναφών επιστημών
  • Σχολές Οικονομικών
  • Σχολές Μηχανικών Διοίκησης
  • Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Σχολές Πολιτικών Επιστημών/Νομικής
  • ΕΜΠ, Γεωπονικές Σχολές, Μηχανικών Τροφίμων, Γεωλογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτική κτλ.
  • Όλες οι ακαδημαϊκές κατευθύνσεις μπορούν να συμμετάσχουν καθώς η βιωσιμότητα αφορά όλους και όλους τους κλάδους.

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μπορείς να είσαι και εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα του Sustainable Entrepreneurship & Sustainability Reports.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των παγκόσμιων προβλημάτων της φτώχειας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της αυστηροποίηση της νομοθεσίας, της αυξημένης πίεσης των καταναλωτών ασκούν έντονες πιέσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να στραφούν προς τη βιωσιμότητα συνάδοντας με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να σου παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, ώστε να αποτελέσεις ένα από τα πρώτα στελέχη στην αγορά εργασίας προς τη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Η ανάγκη της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη σε αυτόν τον τομέα είναι μεγάλη, επομένως, η εξειδίκευσή σου αυτή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την αρχή μιας πολύ επιτυχημένης καριέρας στο επιχειρηματικό στερέωμα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (University of Piraeus) είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα με όραμα να αποτελεί ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, την παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής, τον ηγετικό του ρόλο στη διαμόρφωση αξιών και στην αντιμετώπιση σύγχρονων επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ )ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων ανάμεσα των οποίων είναι και η επιχειρηματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των SDGs και λειτουργεί σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Το ΠΑΠΕΙ συμμετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών και διεθνών συνεργασιών στοχεύοντας να παρέχει γνώσεις αιχμής σε σύγχρονα αντικείμενα σε άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μπορείτε να βρείτε εδώTo LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως με στόχο να συμβάλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το LinkedIn, έχει δημιουργήσει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Technology και Creative μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο LinkedIn προφίλ τους τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Πραγματοποιώντας την αίτησή σου στο πρόγραμμα, έχεις τη δυνατότητα να λάβεις δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα.


Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στη χώρα μας, το έργο της οποίας είναι αφιερωμένο στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Το Ινστιτούτο, στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, έχει ήδη αναλάβει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξίας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή των πολιτών, διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας συνεχή επιστημονική έρευνα, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και κτίζοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Με τις δράσεις αυτές θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας και όχι μόνο. Το Ινστιτούτο, μέσω των πρωτοβουλιών του, απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, δίνει όμως ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως για τους ανέργους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους και τους μετανάστες. Μακροχρόνιος στόχος του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών. Μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες, χωρίς κανέναν χρηματοοικονομικό αποκλεισμό (financial exclusion), θα έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιληφθούν καλύτερα «τη μεγάλη εικόνα» της οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε σε κάθε φάση της ζωής τους να μπορούν να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα βελτιώσουν το επίπεδο της ατομικής και οικογενειακής τους χρηματοοικονομικής ευημερίας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αέναη ευημερία μιας κοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ