DATA & DECISION SCIENCES

POWERED BY CODE.HUB (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση Data & Decision Sciences powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής (hands-on) εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε Data & Data Management Systems, Big Data, Data Integration, Data Analysis, Data Visualization, Business Analytics (Descriptive, Predictive, Presciptive), Dashboards, Data Mining, Machine Learning και Artificial Intelligence με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python, διάρκειας 100 ωρών σε πέντε εβδομάδες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της Επιστήμης των Δεδομένων για την λήψη αποφάσεων, προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στους τομείς του Data Analysis, Data Science, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining αλλά και ευρύτερα σε αντίστοιχες θέσεις Consulting.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Αθήνας και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ και εδώ για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝEΟΙ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Kολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Πληροφορικής / Μηχανικών υπολογιστών / Προγραμματισμού
  • Μαθηματικών
  • Στατιστικής
  • Μηχανικών
  • Οικονομικών
  • Διοίκησης επιχειρήσεων

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, μπορείς να είσαι κι εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους τομείς της Επιστήμης των Δεδομένων.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος της εκπαίδευσης Data & Decision Sciences | Artificial Intelligence in Practice powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της Επιστήμης των Δεδομένων για την λήψη αποφάσεων, προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σχετικές με Data Analysis, Data Science, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining αλλά και ευρύτερα σε αντίστοιχες θέσεις Consulting.

Όπως παρουσιάζει τo Forbes (https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/01/23/data-scientist-leads-50-best-jobs-in-america-for-2019-according-to-glassdoor/#1da5c0307474), οι Data Science επαγγελματίες είναι για 4η συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή (Best job to apply in America)!

Επιπλέον, σε μία σειρά από μελέτες [ενδεικτικά όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα της McKinsey Global Institute (Δεκέμβριος 2016), “The age of Analytics: Competing in a data-driven world”], αποτυπώνεται ότι υπάρχει τεράστιο κενό και άμεση ανάγκη για ικανά και εξειδικευμένα στελέχη σχετικά με την επιστήμη των δεδομένων, καθώς επίσης ότι οι εταιρίες έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πιο σημαντικό asset τους είναι τα δεδομένα κι επιθυμούν οι αποφάσεις τους να είναι data-driven.

Σε σχετική μελέτη της Business-Higher Education Forum (BHEF) σε συνεργασία με την IBM και την Burning Glass Technologies, “The quant crunch: how the demand for data science skills is disrupting the job market” (2016) (https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A76399), αναφέρεται πως παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εργασίας για άτομα με εκπαίδευση πάνω σε Big Data, Data Science & Analytics, Data Engineering, Machine Learning κλπ., της τάξης του 15% κατά μέσο όρο σε βάθος 5ετίας, ή αλλιώς κατά 364,000 νέες θέσεις εργασίας.

Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο του παρακάτω γραφήματος, αποτυπώνονται τα disrupting jobs, για τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, και ταυτόχρονα προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση εργασίας στο εγγύς μέλλον. Όπως φαίνεται οι Data Science & Analytics oriented εργασίες δεσπόζουν στην κορυφή.

Επίσης, όπως παρουσιάζεται στην ίδια μελέτη, το Networking and Information Technology Research and Development Program (NITRD), (τουλάχιστον όσον αφορά την αγορά των Η.Π.Α.) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να βελτιωθεί το εθνικό τοπίο σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε Big Data έτσι ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση, ακόμα και σε επίπεδο αναλυτικής ικανότητας του ευρύτερου εργατικού δυναμικού.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα educational requirements από τους εργοδότες για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας είναι πολύ υψηλά, συνεπώς καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν πλήρη και ευέλικτα προγράμματα, στοχευμένα στις ανάγκες της αγοράς για Data Science & Analytics, Machine Learning και Big Data.

Στην μελέτη “Data Science in the New Economy A new race for talent in the Fourth Industrial Revolution” (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Data_Science_In_the_New_Economy.pdf) του World Economic Forum, σε συνεργασία με τις Burning Glass Technologies, Coursera και LinkedIn, αναφέρεται ότι η χαμηλή προσφορά εργασίας στους τομείς του Data Science και Data Analytics, αποτελεί τροχοπέδη στην μεγέθυνση και ανάπτυξη πολλών εταιρειών, ακόμα και έκτος του τομέα IT.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, εταιρείες σε διάφορους τομείς όπως της Αυτοκινητοβιομηχανίας και Αερομεταφορών, Ενέργειας, Οικονομίας και Τραπεζικής, Τηλεπικοινωνιών, ακόμα και Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, βαθμολογούν την πρόσληψη Data Analysts και Data Scientists μέχρι το 2022, με τον μέγιστο βαθμό σημαντικότητας.

Ταυτόχρονα, η γλώσσα προγραμματισμού Python συνεχίζει να είναι 3η στην κατάταξη του TIOBE-Index (https://www.tiobe.com/tiobe-index/) με τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού στον κόσμο για το Φλεβάρη του 2020.

Επίσης, όπως υποδεικνύει η ετήσια έρευνα του HackerRank “2020 HackerRank Developer Skills Report” (https://research.hackerrank.com/developer-skills/2020) η Python είναι η 2η γλώσσα που επιθυμούν να μάθουν οι προγραμματιστές καθώς και η 2η πιο δημοφιλής με βάση τις επιλογές που κάνουν οι Hiring Managers για τους υποψηφίους των θέσεων εργασίας τους.

Τέλος, το GitHub (https://technostacks.com/blog/most-popular-programming-languages), ένα εργαλείο που έχει προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες στον τομέα του προγραμματισμού, έχει αναγνωρίσει τη σημασία της Python στον χώρο του προγραμματισμού ευρύτερα αλλά και σχετικά με machine learning εφαρμογές και την κατατάσσει ως την 1η γλώσσα προγραμματισμού για το 2020 με βάση τη ζήτηση της.

Με βάση τα ανωτέρω, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη λογική «project-based industry simulation» και παρέχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και την πρακτική (hands-on) εμπειρία που απαιτείται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στους τομείς της επιστήμης των δεδομένων και των αποφάσεων αναλύοντας και προσεγγίζοντας advanced θεματολογίες, industry patterns και best practices.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Techχώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ