DATA SCIENCE IN PRACTICE

POWERED BY EXCELIXI (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση που προσφέρεται στο “ Data Science in Practice” σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής hands-on εκπαίδευσης, βασικών και πιο προχωρημένων αρχών, διάρκειας 80 ωρών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (data collection /cleansing), στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν (analysis techniques & machine learning) καθώς και στην τελική παρουσίαση και επικοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους τελικούς αποδέκτες (data visualisation & story-telling). Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Αθήνας μπορείς να δεις εδώ, ενώ για της Θεσσαλονίκης εδώ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝEΟΙ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Πληροφορικής
  • Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ
  • Σχολές Στατιστικής & Μαθηματικών
  • Σχολές Οικονομικών Σπουδών

με πολύ καλό υπόβαθρο σε ποσοτικά θέματα και συγκεκριμένα με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών, και εμπειρία στην αλγοριθμική θεώρηση επιχειρηματικών προβλημάτων.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, μπορείς να είσαι κι εσύ ένας από τους φιναλίστ που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους τομείς του Software Engineering και Web Applications Development με Java τεχνολογίες.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του Data Science in Practice powered by Excelixi είναι να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε να εξυπηρετήσουν την έντονη ανάγκη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες με γνώσεις στην Επιστήμη των Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, την εκμάθηση και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, την εξοικείωση των συμμετεχόντων με επιχειρηματικά εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και με την αποτελεσματική επικοινωνία με τους αποδέκτες των εξαχθέντων συμπερασμάτων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες στους τομείς διαχείρισης επιχειρηματικών δεδομένων, στη στατιστική, τον προγραμματισμό, τη μηχανική μάθηση, σε συνδυασμό με την πρακτική εκπαίδευση σε επιχειρηματικά συστήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην απόκτηση πρακτικής εξοικείωσης, κι όχι απλώς στην παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος ζητείται η δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν θεωρητικές έννοιες και αναλυτικά εργαλεία για την αποτελεσματική και παραγωγική διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Ιδρύθηκε το 2013 με στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, μέσα από εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας. Το 2014 δημιούργησε, σε συνεργασία με την eSkills Center by Convert Group, την πρώτη Ακαδημία Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, e-Academy, με 2 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Digital Marketing Practitioners & το e-Commerce Project Manager. Το 2017 δημιούργησε την πρώτη Ακαδημία στην Ελλάδα για Digital Transformation, η οποία απευθύνεται στα στελέχη που καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις για τον επιτυχημένο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους. To 2018 συνεργάζεται με το Regeneration στη δημιουργία του Regeneration Academy, προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση στο Digital Marketing. To 2019 συνεργάζεται με την εταιρεία Growth, με στόχο να δημιουργήσουν την ακαδημία Data Science in Practice και να καλύψουν τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας, για επαγγελματίες με γνώσεις στην Επιστήμη των Δεδομένων.

Τέλος, παρέχει εξιδεικευμένα προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, βασισμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Περισσότερα για την Excelixi μπορείτε να δείτε εδώ.Η Growth είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Analytics και επικεντρώνεται στο Business Optimisation και Analytics Consulting μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.

Περισσότερα για την Growth μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ