DevOps Engineering

POWERED BY Code.Hub
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση DevOps Engineering powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η εκπαίδευση DevOps Engineering powered by Code.Hub αποτελεί ένα εντατικό πρόγραμμα 100 διδακτικών ωρών εντός πέντε (5) εβδομάδων στο οποίο με διαρκή εφαρμοσμένη (hands-on) προσέγγιση, διδάσκονται βέλτιστες πρακτικές (practices) της βιομηχανίας λογισμικού (software industry) και πρότυπα (standards), μέσα από το πρίσμα της ομαδικής συνεργασίας με καθορισμένες επαγγελματικές διαδικασίες.

Στόχος της εκπαίδευσης DevOps Engineering powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες σε τομείς της αγοράς σχετικούς με DevOps και DevSecOps Engineering, Site Reliability Engineering, Cloud Engineering, Software Engineering, System Administration, Solutions Architecture, Automation Engineering, Release Engineering, αλλά και να μεταφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική τεχνογνωσία σχετική με Software Engineering, Infrastructure Management, Configuration Management, Continuous Pipelines, Cloud Solutions, Containers, Orchestration και Agile πρακτικές.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
  • Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Σχολές Μηχανικών Η/Υ
  • Σχολές Ψηφιακών Συστημάτων
  • Σχολές Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Development)

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μπορείς να είσαι και εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα του DevOps Engineering.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το DevOps είναι μια φιλοσοφία, προσέγγιση, καθώς και ένα σύνολο πρακτικών που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των τμημάτων ανάπτυξης λογισμικού/προγραμματιστών (Developers) και των τμημάτων υποδομών (Infrastructure) και Λειτουργιών Πληροφορικής (Operations) με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων Πληροφορικής, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωση.

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να περιγράψει και να αναδείξει τις δυνατότητες και τα οφέλη του DevOps για την αποτελεσματική ανάπτυξη, ενσωμάτωση και λειτουργία της μέγιστης δυνατής ποιότητας λογισμικού, δίνοντας έμφαση σε βασικούς πυλώνες, όπως το Infrastructure Management, Configuration Management, Continuous Pipelines, Cloud Solutions, Containers, Orchestration καθώς και σε Agile πρακτικές. Πράγματι, όπως φαίνεται και από την έκθεση State of DevOps 2020, οι πρακτικές του DevOps έχουν βοηθήσει τις εταιρείες να δημιουργούν και να τροποποιούν το software τους γρηγορότερα, πιο αξιόπιστα και με λιγότερο downtime, να επιτύχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και να δημιουργήσουν την κατάλληλη πελατοκεντρική εταιρική κουλτούρα. Η ανάγκη για αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών είναι τέτοια που στο τέλος του 2020 το επάγγελμα του DevOps Engineer κατατάχθηκε στα 10 κορυφαία ανεξαρτήτως είδους.

Με δεδομένη την ανωτέρω πραγματικότητα, είναι εύκολα κατανοητό ότι η ανάπτυξη λογισμικού σε αυτόν τον χώρο είναι ένα επάγγελμα με μεγάλη τρέχουσα αναγνώριση και ακόμα περισσότερες προοπτικές για το μέλλον. Για την διαδικασία της ανάπτυξης του λογισμικού υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των enterprise applications τρέχουν στην πλατφορμα του DevOps Engineering, και όχι τυχαία, αφού το DevOps Engineering έχει τεράστια διείσδυση σε εταιρικά συστήματα καθώς προσφέρει μεταξύ άλλων ευκολία στη χρήση, scalability, security, δυνατότητες cloud, cross-platform και backwards compatibility.

Στην φιλοσοφία του DevOps η ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι χρήστες είναι άμεση και συνεχόμενη. Στις προηγούμενες παραδοσιακές δομές υλοποίησης εφαρμογών, οι αλλαγές στον κώδικα μιας εφαρμογής μπορεί να φτάσουν στον τελικό χρήστη με καθυστέρηση εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση του κώδικα. Στο DevOps. η διαδικασία υλοποίησης, ελέγχου και δημιουργίας νέας έκδοσης κώδικα γίνεται αυτόματα και αυτή η αμεσότητα κάνει τις εταιρείες εξαιρετικά ανταγωνιστικές - δεν είναι τυχαίο ότι πρακτικά όλες οι κορυφαίες εταιρείες αιχμής σήμερα ακολουθούν αυτές τις πρακτικές (για παράδειγμα Amazon, Netflix, Hewlett Packard, Adobe). Για να αποδώσουν οι διαδικασίες του DevOps, οι software developers πρέπει να έχουν γνώση όλου του κύκλου των νέων τεχνολογιών και διαδικασιών κάτω από τους πυλώνες του Continuous Integration, Continuous Delivery και Continuous Deployment. Εργαλεία όπως το Jenkins, Ansible, Terraform, Kubernetes δίνουν νέους τρόπους υλοποίησης και διαχείρισης πλατφορμών και η μετακίνηση του software στο cloud προσφέρει νέες δυνατότητες εξέλιξης των συστημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φέρνει τους υποψήφιους σε άμεση επαφή με αυτά τα εργαλεία και τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές των συστημάτων, δείχνει στην πράξη τη χρήση τους, και παρουσιάζει hands-on τις αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές. Τα ανωτέρω καθιστούν τους συμμετέχοντες πλήρως ανταγωνιστικούς σε τομείς της αγοράς σχετικούς με DevOps και DevSecOps Engineering, Site Reliability Engineering, Cloud Engineering, Software Engineering, System Administration, Solutions Architecture, Automation Engineering, Release Engineering, αλλά και ευρύτερα σε καίριους τεχνολογικούς χώρους σχετικούς με Infrastructure Management, Configuration Management, Continuous Pipelines, Cloud Solutions, Containers, Orchestration, καθώς και σε πρακτικές Agile.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.To LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως με στόχο να συμβάλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το LinkedIn, έχει δημιουργήσει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Technology και Creative μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο LinkedIn προφίλ τους τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Πραγματοποιώντας την αίτησή σου στο πρόγραμμα, έχεις τη δυνατότητα να λάβεις δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα.
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ