Front-End Web Development

POWERED BY Code.Hub
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση Front-End Web Development powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη του front-end τμήματος μιας web εφαρμογής ασχολείται με ο,τι ο χρήστης βλέπει και αλληλεπιδρά, και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής ώστε αυτή η αλληλεπίδραση να γίνεται με έναν αποδοτικό, εύκολο και ταυτόχρονα ελκυστικό τρόπο. Ο τομέας αυτός απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες και ανταγωνιστικούς επαγγελματίες και η εκπαίδευση αυτή έχει ως στόχο, οι συμμετέχοντες, εντός 100 διδακτικών ωρών κατά την διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, να αποκτήσουν θεμελιώδεις αλλά και advanced γνώσεις και εμπειρία σε HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Web apps architecture, HTTP, REST, καθώς και εξοικείωση στα κορυφαία και πιο δημοφιλή frameworks δημιουργίας δυναμικών εφαρμογών διαδικτύου εταιρικής κλίμακας (React/Angular).

Η Front-End Web Development εκπαίδευση, περιλαμβάνει διαρκή εφαρμοσμένη (hands-on) προσέγγιση, βέλτιστες πρακτικές (practices) της βιομηχανίας λογισμικού (software industry) και πρότυπα (standards), μέσα από το πρίσμα της ομαδικής συνεργασίας με καθορισμένες επαγγελματικές διαδικασίες. Τα ανωτέρω θα εξοπλίσουν τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις, θέσεις σε τομείς όπως Web Applications Development, Software Engineering, Programming, Front-End Web Development και Consulting.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
  • Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Σχολές Μηχανικών Η/Υ
  • Σχολές Ψηφιακών Συστημάτων
  • Σχολές Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Development)

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μπορείς να είσαι και εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα του Front-End Web Development.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος της εκπαίδευσης Front-End Web Development powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του προγραμματισμού, με JavaScript τεχνολογίες και frameworks (Angular, React), έχοντας ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις, θέσεις στους τομείς του Web Applications Development, Software Engineering, Programming, Front-End Web Development, Consulting, και άλλα.

Η ανάπτυξη του front-end τμήματος μιας web εφαρμογής ασχολείται με ότι ο χρήστης βλέπει και αλληλεπιδρά, και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής ώστε αυτή η αλληλεπίδραση να γίνεται με έναν αποδοτικό, εύκολο και ταυτόχρονα ελκυστικό τρόπο. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος του marketing, καθώς ουσιαστικά το Front-End επικοινωνεί στους πελάτες μιας εταιρείας το branding της και αυτά που προσφέρει. Επομένως, το Front-End Web Development αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε επιχείρησης με παρουσία στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα του Stackoverflow για το 2020 “Top Programming, Scripting, and Markup Languages” η JavaScript είναι η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο, γνωστή ως μία από τις πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εκτενώς για την ανάπτυξη εφαρμογών στο web. Συνολικά, η Javascript είναι η μοναδική γλώσσα που μετουσιώνει τον όρο Full-Stack Web Apps Development με αποτελεσματικό τρόπο.

Στο οικοσύστημα της JavaScript ανήκουν επίσης τα δύο πιο διαδεδομένα front-end development frameworks Angular και React, τα οποία κατέχουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα ως τα πιο γνωστά frameworks, αλλά και στην επιλογή των developers για εκμάθηση νέων τεχνολογιών στο μέλλον, στην ετήσια έκθεση “HackerRank Developer Skills Report”.

Πιο συγκεκριμένα, η React θεωρείται το κορυφαίο framework της JavaScript για τη δημιουργία User Interfaces, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη σύνθετων και αξιόπιστων εφαρμογών διαδικτύου ή ως βάση για εφαρμογές για κινητά. Στο “State of Front-End” report του 2020, η React καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως το πιο διαδεδομένο και χρήσιμο framework βάσει των απαντήσεων πολλών developers ανά τον κόσμο. Επίσης, με βάση μελέτη του “HackerRank 2020”, η React είναι με διαφορά το πιο δημοφιλές framework που θέλουν να μάθουν οι developers στο μέλλον. Το γεγονός ότι κατασκευάστηκε και υποστηρίζεται από τη Facebook βοήθησε στην περαιτέρω ανάπτυξη καθώς και την υλοποίηση της σε projects των εταιρειών Airbnb, Uber, Instagram, Amazon, Twitter, κλπ. (“Who uses React”).

Η Angular, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία frameworks για τη δημιουργία dynamic enterprise-scaled web εφαρμογών για μεγάλες εταιρείες, και κατατάσσεται σταθερά στις top επιλογές των most popular front-end frameworks, όπως στην έρευνα του “Stack Overflow του 2020”. Η βασισμένη σε reusable components αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί, αλλά και επιπρόσθετα το γεγονός ότι κατασκευάστηκε και υποστηρίζεται ενεργά από τη Google, έχει βοηθήσει στην ευρύτερη αποδοχή από μεγάλες εταιρείες και κοινότητες προγραμματιστών. Μερικές από τις εφαρμογές και εταιρείες που χρησιμοποιούν Angular είναι: Netflix, Upwork, Gmail, Forbes, Nasdaq Business, Microsoft Office Home και άλλες (“Who uses Angular”). Εν ολίγοις, η Angular αποτελεί μία από τις ιδανικές λύσεις για single-page dynamic applications, προσφέρει υψηλές επιδόσεις, γρήγορη ανταπόκριση, αναλυτικότατο documentation, και η component-based αρχιτεκτονική της εγγυάται γρήγορη ανάπτυξη, με καλά δομημένο και reusable κώδικα (“Pros of using Angular”).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.To LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως με στόχο να συμβάλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το LinkedIn, έχει δημιουργήσει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Technology και Creative μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο LinkedIn προφίλ τους τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Πραγματοποιώντας την αίτησή σου στο πρόγραμμα, έχεις τη δυνατότητα να λάβεις δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα.
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ