Project Management
with Agile Specialization

POWERED BY Code.Hub
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση Project Management with Agile Specialization powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής (hands-on) εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε Project Management και Agile Methodologies. Σε 60 ώρες εντός πέντε (5) εβδομάδων η εκπαίδευση αυτή στηρίζεται στην Τεχνολογία, στις έννοιες και την ανάγκη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των εταιρειών (Digital Transformation) στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον την εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας (Digital Economy), ενώ ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις πιο σύγχρονες λύσεις και εργαλεία διοίκησης. Η διδασκαλία συμπληρώνεται με την υλοποίηση real-life case studies και projects όπου εφαρμόζονται project management μεθοδολογίες και η καθοδηγούμενη από τα δεδομένα (data-driven) διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του management.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες στο Project Management και Leadership με γνώσεις στις Agile μεθοδολογίες, προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις διοίκησης σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από Τηλεπικοινωνίες και Κατασκευές, μέχρι Consulting Firms και τεχνολογικές Startups.

To Project Management έχει μεγάλο εύρος σε επαγγελματικές ευκαιρίες και εργασιακή αποκατάσταση, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες με προσόντα που συνδυάζουν γνώσεις ICT και Management με πρακτική εφαρμογή στο σύγχρονο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝEΟΙ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Πληροφορικής / Μηχανικών υπολογιστών / Προγραμματισμού
  • Σχολές Μαθηματικών
  • Σχολές Στατιστικής
  • Σχολές Μηχανικών
  • Σχολές Οικονομικών
  • Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μπορείς να είσαι κι εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα του Project Management.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Project Management είναι η θεμελιώδης διαδικασία της αποτελεσματικής και αποδοτικής καθοδήγησης μιας ομάδας. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των εργων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό, κατανομή, διαχείριση πόρων, διαχείριση κινδύνων, ομαδική εργασία και συντονισμό, προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχώς η ολοκλήρωση του έργου, εντός των χρονικών, οικονομικών, και άλλων περιορισμών που έχουν τεθεί.

Όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται στο Digital Transformation, δηλαδή τον μετασχηματισμό των λειτουργιών τους προς την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να εκμεταλλευτούν τις δυνατοτητες των data-driven στρατηγικών και του Business Intelligence, και, σύμφωνα με το World Economic Forum και την Deloitte, να επιτύχουν υψηλότερες λειτουργικές επιδόσεις, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών, αλλά και υψηλότερη οικονομική αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα, πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για ευελιξία στις εσωτερικές τους διαδικασίες και υιοθετούν Agile Methodologies, με σκοπό την ταχύτητα επίτευξης στόχων, την ευελιξία των διαδικασιών, αλλά και τη μείωση των ρίσκων και των επιπτώσεων τους.

Βάσει μελέτης της McKinsey, οι Agile μεθοδολογίες έχουν επιτρέψει στις εταιρείες να δουλεύουν πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και πιο ευέλικτα, στο ταχύτατα εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και τις ολοένα και πιο advanced και disruptive τεχνολογίες που εισάγονται στον τομέα της πληροφορικής κάθε μέρα.

Ειδικότερα όσον αφορά το προϊόν, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα των εταιρειών να παραδίδουν αξία στους πελάτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα παράδοσης, 85% των οργανισμών έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν μέχρι το 2022, μοντέλα παράδοσης που επικεντρώνονται στο προϊόν (product-centric application delivery models) παρά στο έργο. Τέτοια μοντέλα παράδοσης συσχετίζονται άμεσα με τις Agile μεθοδολογίες. Μάλιστα, η έρευνα επίσης τονίζει πως 46% των εταιρειών, έχουν ήδη ορίσει έναν Product Manager και 15% σχεδιάζουν να ορίσους κάποιον, μέχρι το τέλος του 2018. Συνεπώς, η αναγκαιότητα ενός Product Manager γίνεται αισθητή και ο επαγγελματίας που κατέχει αυτές τις ικανότητες αρκετά σημαντικός.

Σκοπός, λοιπόν, της εκπαίδευσης Project Management with Agile Specialization είναι να δημιουργήσει και να εξειδικεύσει την νέα γενιά Project Managers και Leaders ώστε να ηγηθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα των εταιρειών και του Digital Transformation, έχοντας πλήρη γνώση της δομής και της οργάνωσης των εταιρειών και των έργων εντάσεως Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.Το Coursera ιδρύθηκε από τους Daphne Koller και Andrew Ng, με όραμα να προσφέρει καθοριστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες σε όλους, οπουδήποτε στον κόσμο.

Σήμερα, πρόκειται για μια κορυφαία πλατφόρμα online learning για ανώτερη εκπαίδευση, ενώ 65 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για κατάρτιση στις δεξιότητες του μέλλοντος.Περισσότερα από 200 από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς συνεργάζονται με το Coursera, προσφέροντας μαθήματα, εξειδικεύσεις, πιστοποιήσεις αλλά και πτυχιακά προγράμματα. 2.500 εταιρείες εμπιστεύονται την εταιρική πλατφόρμα Coursera for Business (Coursera για Επιχειρήσεις) για την ανάπτυξη του ταλέντου τους, ενώ το Coursera for Government (Coursera για Κυβερνήσεις) καταρτίζει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους καθώς και τους πολίτες σε υψηλής ζήτησης δεξιότητες, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού. Το Coursera for Campus (Coursera για Πανεπιστήμια) ενισχύει κάθε Πανεπιστήμιο που επιθυμεί να προσφέρει σε φοιτητές, αποφοίτους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, online εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. To Coursera υποστηρίζεται από κορυφαίους επενδυτές όπως οι Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, Learn Capital, SEEK Group.

Πραγματοποιώντας την αίτησή σου στο πρόγραμμα, έχεις τη δυνατότητα να λάβεις δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα του Coursera και αποκτάς πρόσβαση σε 3.800 online μαθήματα και 400 εξειδικεύσεις από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.


To LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως με στόχο να συμβάλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το LinkedIn, έχει δημιουργήσει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Τεχνολογίας και Creative μέσα από περισσότερα από 8.500 μαθήματα από ειδικούς. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο LinkedIn προφίλ τους τις συγκεκριμένες δεξιότητες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ