ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέλετε και η δική σας επιχείρηση να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια;
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email employment@projectfuture.gr.


Το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration, συνδέει τους νέους και νέες πτυχιούχους με την αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος, είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους και νέες που θέλουν να εργαστούν και να διακριθούν στην Ελλάδα.

Από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι σήμερα, το Project Future έχει ολοκληρώσει 9 κύκλους εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, αλλά και online σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη νεανική απασχολησιμότητα και προσφέροντας σε νέους και νέες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε τομείς ταυτόσημους με τις ανάγκες και τις τεχνολογίες του σήμερα.

Ο 9ος κύκλος του Project Future ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, δίνοντας τη δυνατότητα σε 186 νέους και νέες πτυχιούχους να εκπαιδευτούν στους παρακάτω τομείς:

DIGITAL MARKETING & ECOMMERCE YOUNG PRACTITIONERS powered by EY

Training Partner

EY

Εκπαιδευόμενοι

43 νέοι και νέες, έως και 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο.

107 ώρες ολοκληρωμένης θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στο Digital Marketing:

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στo Digital Marketing & eCommerce. Στις 81 ώρες εκπαίδευσης από industry experts και 20 ώρες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεών στο DigiCamp, υπό την εκπαιδευτική καθοδήγηση εξειδικευμένων συμβούλων της EY Ελλάδος, αναλύθηκαν σε βάθος η θεωρία, οι τεχνικές, τα εργαλεία και οι πιο σύγχρονες στρατηγικές του Digital Marketing και του eCommerce. Στη συνέχεια, σε περιμένουν ακόμη 6 ώρες εξειδικευμένης εκπαίδευσης από την Google.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Java-Spring-Microservices Academy powered by Code.Hub

Training Partner

Code.Hub

Εκπαιδευόμενοι/ες

27 νέοι και νέες, έως και 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Απόφοιτοι
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     •Σχολές Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
 •     •Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 •     •Σχολές Μηχανικών Η/Υ
 •     •Σχολές Ψηφιακών Συστημάτων
 •     •Σχολές Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Apps Development) και Κινητών συσκευών (Mobile Apps Development)

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ωρών

hands-on εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών με σημείο αναφοράς τη γλώσσα προγραμματισμού Java και το κυρίαρχο framework ανάπτυξης enterprise εφαρμογών Spring εστιάζοντας σε αντικείμενα, όπως το Object-Oriented Programming, Database Programming, Spring Boot, Server-Side Web Technologies, API Design, Enterprise Application Design και Microservices.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

IT Recruitment Academy powered by Code.Hub

Training Partner

Code.Hub

Εκπαιδευόμενοι/ες

27 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Απόφοιτοι
Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαικών κατευθύνσεων:

 •     •Πληροφορικής, Επιστήμη Υπολογιστών
 •     •Ψυχολογίας
 •     •Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •     •Οικονομικά

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

πάνω σε βασικές αρχές αλλά και προχωρημένες ορολογίες αναφορικά με: το Tech Recruitment, τα Technology Stacks, τα Tech Tools, το Employer Branding, τα Structured Interviews και τα απαραίτητα Negotiation Skills. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με μεθοδολογίες και εργαλεία που είναι χρήσιμα στην αναζήτηση, την αξιολόγηση και την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για θέσεις Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Banking Consulting Academy powered by Accenture

Training Partner

Accenture

Εκπαιδευόμενοι/ες

33 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ξένων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγιo)Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     •Πολυτεχνικές Σχολές
 •     •Σχολές Θετικών Επιστημών
 •     •Σχολές Οικονομικών
 •     •Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ
 •     •Σχολές Πληροφορικής

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 ωρών,

προσέφερε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση γύρω από τις βασικές τραπεζικές έννοιες, όπως είναι τα μοντέλα λειτουργίας των τραπεζών, τα σχήματα πληρωμών και καρτών, τα δανειακά και επενδυτικά προϊόντα. Επιπρόσθετα κάλυψε μια αναλυτική εισαγωγή στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR) και το Metaverse, ενώ έδωσε τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σημασία και τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG στον τραπεζικό κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Tourism – Front Office Certificate powered by BCA College

Training Partner

BCA College

Εκπαιδευόμενοι/ες

31 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Απόφοιτοι/ες
Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαικών κατευθύνσεων:

 •     •Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων
 •     •Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ
 •     •Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών
 •     •Σχολές Κοινωνικών Σπουδών

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα 52 ωρών

κατά ττην οποία έλαβαν όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στη Reception – Front Office ενός ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη εκπαίδευση Tourism – Front Office Certificate powered by BCA COLLEGE περιλάμβανε εκπαίδευση οργανωμένη σε συγκεκριμένες, διακριτές και ιδιαίτερα στοχευμένες εκπαιδευτικές ενότητες, που εστιάζουν στις βασικές αρχές διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λειτουργία PMS, διενέργεια κρατήσεων, τουριστική ορολογία, διαχείριση RMS, κατανόηση της σημασίας και λειτουργίας των SOPs και των KPIs, κ.α. Κάθε ενότητα συνδυάζεται με το αντίστοιχο workshop όπου γνωρίζεις και αποκτάς δεξιότητες στις σύγχρονες εξελίξεις του Front Office Management.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Cloud Engineering Academy powered by Accenture

Training Partner

Accenture

Εκπαιδευόμενοι/ες

25 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ξένων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγιo)Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     •Σχολές Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
 •     •Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 •     •Σχολές Μηχανικών Η/Υ
 •     •Σχολές Ψηφιακών Συστημάτων
 •     •Σχολές Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Apps Development) και Κινητών συσκευών (Mobile Apps Development)

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ωρών

θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε Cloud Concepts and Services, Deployment, Management, Monitoring και Cost Management για Cloud Computing Resources, Cloud Architecture, Design και Adoption Principles, Cloud Security, Authentication και Authorization, καθώς και Cloud Data Engineering.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενταχθείτε κι εσείς στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του Project Future και ανοίξτε το δρόμο για περισσότερους άριστα καταρτισμένους νέους στην αγορά εργασίας.

Γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον των νέων είναι ευθύνη όλων μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε το επόμενο ταλέντο που θα προσδώσει υπεραξία στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο email employment@projectfuture.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.