ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέλετε και η δική σας επιχείρηση να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια;
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email employment@projectfuture.gr.


Το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης στην Ελλάδα, συνδέει τους νέους και νέες πτυχιούχους με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για να διακριθούν στην Ελλάδα.

Από τον Οκτώβριο του 2018 έως σήμερα, το Project Future έχει ολοκληρώσει 10 κύκλους εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων, που πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης, online και υβριδικά, σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη νεανική απασχολησιμότητα και προσφέροντας σε νέους και νέες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε τομείς ταυτόσημους με τις ανάγκες και τις τεχνολογίες του σήμερα.

Ο 10ος κύκλος του Project Future ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024, με συμμετοχή 212 αποφοίτων στις κάτωθι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις:

DIGITAL MARKETING & ECOMMERCE YOUNG PRACTITIONERS powered by EY

Training Partner

EY

Εκπαιδευόμενοι/ες

34 νέοι και νέες, έως και 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο.

107 ώρες ολοκληρωμένης θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης στο Digital Marketing και το e-Commerce:

Στις 81 ώρες εκπαίδευσης από industry experts και 20 ώρες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων στο DigiCamp, υπό την εκπαιδευτική καθοδήγηση εξειδικευμένων συμβούλων της EY Ελλάδος, αναλύθηκαν, σε βάθος, η θεωρία, οι τεχνικές, τα εργαλεία και οι πιο σύγχρονες στρατηγικές του Digital Marketing και του eCommerce. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες, παρακολούθησαν ακόμη 6 ώρες εξειδικευμένης εκπαίδευσης από την Google.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

PROJECT MANAGEMENT WITH AGILE SPECIALIZATON powered by Code.Hub

Training Partner

Code.Hub

Εκπαιδευόμενοι/ες

32 νέοι και νέες, έως και 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Πληροφορικής / Μηχανικών Υπολογιστών / Προγραμματισμού
 •     • Μηχανικών
 •     • Μαθηματικών
 •     • Στατιστικής
 •     • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •     • Οικονομικών

Εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής (hands-on) εκπαίδευσης 60 ωρών σε

βασικές και πιο προχωρημένες αρχές Project Management και Agile Methodologies. Σε 60 ώρες, οι συμμετέχοντες/ουσες έμαθαν πώς να αξιοποιούν την τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία management, στο πλαίσιο της ανάγκης των εταιρειών για Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation), στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και στην εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας (Digital Economy). Η διδασκαλία συμπληρώθηκε με την υλοποίηση real-life case studies και projects, όπου εφαρμόστηκαν project management μεθοδολογίες, με σύγχρονα εργαλεία, και η καθοδηγούμενη, από τα δεδομένα (data-driven, decision making), διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του management.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ENGINEERING powered by Code.Hub

Training Partner

Code.Hub

Εκπαιδευόμενοι/ες

35 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Πληροφορικής / Μηχανικών Υπολογιστών / Προγραμματισμού
 •     • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 •     • Μαθηματικών, Φυσικής
 •     • Στατιστικής
 •     • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •     • Οικονομικών

Εντατικό πρόγραμμα 100 ωρών

θεωρητικής και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο τη χρήση κορυφαίων εργαλείων, που χρησιμοποιούνται στον χώρο των δεδομένων, σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών, όπως Relational Databases και Big Data και αντίστοιχα σύγχρονων γλωσσών επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, όπως SQL και DAX, τόσο σε υποδομές τοπικού επιπέδου όσο και στο Cloud.

Οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος εντρύφησαν στις θεματικές των Data & Data Management Systems, Data Warehouses, Data Integration, Data Analysis, Data Visualization. Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες είναι πλέον σε θέση να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να στηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization), όπως το Power BI.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

TOURISM - FRONT OFFICE CERTIFICATE powered by BCA College

Training Partner

BCA College

Εκπαιδευόμενοι/ες

26 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων
 •     • Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ
 •     • Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών
 •     • Σχολές Κοινωνικών Σπουδών

Εντατικό πρόγραμμα 52 ωρών

κατά το οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες έλαβαν όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στη Reception – Front Office ενός ξενοδοχείου.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών του τουρισμού με την υπογραφή του BCA College και σε συνεργασία με tourism experts από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να λάβουν, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο και να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα mentoring με καταξιωμένα στελέχη του τουρισμού.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT powered by AUEB

Training Partner

AUEB

Εκπαιδευόμενοι/ες

36 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ
 •     • Σχολές Ψυχολογίας ή συναφών επιστημών
 •     • Σχολές Οικονομικών
 •     • Σχολές Μηχανικών Διοίκησης
 •     • Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών
 •     • Σχολές Πολιτικών Επιστημών / Νομικής

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 90 ωρών

δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την υπογραφή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με HR experts από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα προσέφερε μια τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική, εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο και προκάλεσε τους συμμετέχοντες/ουσες να εξασκήσουν όσα μαθαίνουν σε business games και hands-on ασκήσεις, δίνοντας την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα mentoring με έμπειρα στελέχη HR.

Η εκπαίδευση είχε ως στόχο τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του HR Management, να γνωρίσουν τις διάφορες λειτουργίες του, να μάθουν τις θεωρίες και τις βασικές πρακτικές στις οποίες στηρίζεται, καθώς και να δουν στην πράξη τη σημασία του.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

BANKING CONSULTING ACADEMY powered by Accenture

Training Partner

Accenture

Εκπαιδευόμενοι/ες

24 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Πολυτεχνικές Σχολές
 •     • Σχολές Θετικών Επιστημών
 •     • Σχολές Οικονομικών
 •     • Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ
 •     • Σχολές Πληροφορικής

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 60 ωρών

έδωσε την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν το αντικείμενο εργασίας, τις απαιτήσεις και τις καθημερινές προκλήσεις, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Το πρόγραμμα προσέφερε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση γύρω από τις βασικές τραπεζικές έννοιες, όπως είναι τα μοντέλα λειτουργίας των τραπεζών, τα σχήματα πληρωμών και καρτών, τα δανειακά και επενδυτικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, κάλυψε μια αναλυτική εισαγωγή στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR) και το Metaverse, ενώ έδωσε τη δυνατότητα να ενημέρωσης για τη σημασία και τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG στον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα, μέσω των σεμιναρίων και των διαδραστικών ασκήσεων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέπτυξαν soft & hard skills που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, καλλιέργησαν ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, διοίκησης έργου (project management) και ομάδων, καθώς και παρουσίασης αποτελεσμάτων και απέκτησαν απαραίτητες γνώσεις σε χρήσιμα εργαλεία, όπως το Excel και το Powerpoint.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

MOBILE DEVELOPMENT WITH C# powered by Natech Financial Software

Training Partner

Natech Financial Software

Εκπαιδευόμενοι/ες

25 νέοι και νέες, έως 29 ετών, με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Απόφοιτοι/ες
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 •     • Σχολές Πληροφορικής
 •     • Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 •     • Τμημάτων Μηχανικών Λογισμικού
 •     • Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 •     • Τμημάτων Προγραμματιστών και Ειδικών Πληροφορικής
 •     • Τμημάτων Προγραμματιστών Ανάπτυξης Λογισμικού
 •     • Τμημάτων Προγραμματιστών Ανάπτυξης Εφαρμογών και Συστημάτων

Το πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών προσέφερε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση,

σχεδιασμένη για νέους προγραμματιστές λογισμικού, που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν εφαρμογές κινητού, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού C# και την ισχυρή δομή Xamarin. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στη χρήση των Xamarin και συγκεκριμένα των Xamarin.Forms για την ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητά πολλαπλών πλατφορμών για συσκευές iOS και Android.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενταχθείτε κι εσείς στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του Project Future και ανοίξτε τον δρόμο για περισσότερους, άριστα καταρτισμένους, νέους και νέες στην αγορά εργασίας.

Γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον των νέων είναι ευθύνη όλων μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε το επόμενο ταλέντο που θα προσδώσει υπεραξία στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο email employment@projectfuture.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.