Business Intelligence & Data Engineering

POWERED BY CODE.HUB

Γίνε ο επόμενος specialist στον τομέα της διαχείρισης των εταιρικών δεδομένων!

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση Business Intelligence & Data Engineering powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών σε 8 εβδομάδες, θεωρητικής και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τη χρήση κορυφαίων εργαλείων, που χρησιμοποιούνται στο χώρο των δεδομένων, σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών, όπως Relational Databases και Big Data και αντίστοιχα σύγχρονων γλωσσών επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, όπως SQL και DAX, τόσο σε υποδομές τοπικού επιπέδου όσο και στο cloud.

Πρόσθετα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα εντρυφήσουν στις θεματικές των Data & Data Management Systems, Data Warehouses, Data Integration, Data Analysis, Data Visualization. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να στηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization), όπως το Power BI.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα της διαχείρισης των εταιρικών δεδομένων, με έκθεση σε τεχνολογίες, τεχνικές και εργαλεία, που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και ικανούς να διεκδικήσουν θέσεις στους τομείς του Data Engineering και του Business Intelligence. Ο ρόλος των Μηχανικών Δεδομένων (Data Engineers) είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση της πληροφορίας. Το επάγγελμα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα γρηγορότερα εξελισσόμενα επαγγέλματα των τελευταίων χρόνων, με εταιρείες αιχμής να προσλαμβάνουν συνεχώς Μηχανικούς Δεδομένων για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες τους.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ/ΕΣ

Να είναι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια) ή / και Ι.Ε.Κ. ή / και Κολλεγίων.), μίας εκ των παρακάτω ακαδημαικών κατευθύνσεων:
 • Πληροφορικής / Μηχανικών Υπολογιστών / Προγραμματισμού
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μαθηματικών, Φυσικής
 • Στατιστικής
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Οικονομικών

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, μπορείς να είσαι κι εσύ ένας από τους/τις φιναλίστ που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους τομείς του Business Intelligence και Data Engneering.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, της Μηχανικής Δεδομένων και των Αποφάσεων προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στους τομείς του Business Intelligence και Data Engineering, Data Integration/ ETL Development, Data Analysis, Big Data, αλλά και ευρύτερα σε αντίστοιχες θέσεις Consulting.

Για την πραγματοποίηση του στόχου του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πλήρη θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση σε κορυφαίες τεχνικές, τεχνολογίες και εργαλεία Business Intelligence και Data Engineering. Με βάση τις αξιόπιστες και ενδελεχείς έρευνες της Gartner, όπως αποτυπώνονται για το 2023, μία κορυφαία Analytics and Business Intelligence πλατφόρμα είναι το Power BI, η οποία θα αναλυθεί και θα αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε μία σειρά από μελέτες, ενδεικτικά της McKinsey Global Institute στο “Achieving business impact with data: A comprehensive perspective on the insights value chain”, τονίζεται η σημαντικότητα της “μετάφρασης” των δεδομένων και των analytics στην διαμόρφωση data-driven αποφάσεων, καθώς επίσης ότι οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πιο σημαντικό asset τους είναι τα δεδομένα και επιθυμούν οι αποφάσεις τους να είναι data-driven, κάτι που υλοποιείται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή και αξιοποίηση των τεχνικών και μεθόδων της επιχειρηματικής ευφυΐας και ευρύτερα της επιστήμης των δεδομένων. Σε σχετική μελέτη της World Economic Forum σε συνεργασία με την IBM “The top 3 data roles”, ένα από τα πιο υψηλά ζητούμενα επαγγέλματα είναι οι Data Engineers και αναφέρεται με δεδομένα πως παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εργασίας για άτομα με εκπαίδευση πάνω σε Big Data, Data Analytics, Data Engineering, Business Scientists κλπ.

Με βάση τα ανωτέρω, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη λογική “project based industry simulation” και παρέχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την πρακτική (hands-on) εμπειρία που απαιτείται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στους τομείς της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, της Μηχανικής των Δεδομένων και των Αποφάσεων, αναλύοντας και προσεγγίζοντας θεματολογίες νέων τεχνολογιών, επιχειρησιακά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Συνεπώς η εκπαίδευση Business Intelligence & Data Engineering, έχει στόχο την άρτια προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα της διαχείρισης και ανάλυσης των εταιρικών δεδομένων, που θα γνωρίζουν τις κορυφαίες τεχνολογίες, τεχνικές και εργαλεία και θα τους καταστήσει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και ικανούς να διεκδικήσουν θέσεις στους τομείς του Data Engineering και του Business Intelligence.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η θεωρητική και πρακτική εμπειρία να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub, μπορείς να βρεις εδώ

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech, μπορείς να βρεις εδώ

MASTERCLASSES

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται, αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει, από κοινού, με τον κάθε προγραμματιστή, τη δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub, μπορείς να βρεις εδώ

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech, μπορείς να βρεις εδώ

Η Code.Hub μέσω του Digital Transformation Masterclass, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τον κύκλο των ενεργειών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας και παράλληλα να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες σε λειτουργίες του business, που είναι βασικής σημασίας στη λειτουργία μιας εταιρείας και στη διαδικασία του μετασχηματισμού.AI and the Metaverse Masterclass: Architecting the Futures of Virtual Worlds

O Δημήτρης Δημητριάδης «εξερευνά» το μέλλον και εντοπίζει τις τάσεις και τις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν τον κόσμο. Αποστολή του είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς θα λειτουργούν η κοινωνία, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι επιχειρήσεις στο μέλλον. Έχει βρεθεί στη σκηνή των TEDxAUEB, TEDxUOM, SocialMediaWeek, Digital Communications Network, απαντώντας σε ερωτήματα που ορίζουν την ανθρωπότητα σχετικά με την Τεχνητή νοημοσύνη, το Βlockchain και το 3D printing, τη σχέση ανθρώπου-μηχανών αλλά και πώς αλλάζουν οι τομείς της εκπαίδευσης, των κατασκευών, της ιατρικής και άλλοι. Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο marketing και τον σχεδιασμό, ενεργοποιήθηκε στον κόσμο του digital marketing πριν καν δημιουργηθεί το Facebook, και πολύ σύντομα ασχολήθηκε με την επικοινωνία και το storytelling. Διδάσκει Digital Marketing Analytics & AI στο CITY College - University of York Europe Campus και είναι συνιδρυτής των ΤheFutureCats, ενός ολοκληρωμένου digital marketing agency, καθώς και του «ΕνΣΥΝαίσθηση», μιας πλατφόρμας εθελοντισμού που στοχεύει στην αξιοποίηση crowdfunding για να εξυπηρετήσει απευθείας ανάγκες άστεγων ανθρώπων.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης μέσω του AI and the Metaverse Masterclass, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν μια θετική και ρεαλιστική πλευρά του μέλλοντος και του τρόπου που οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αλλάξουν την καθημερινότητα.ENTREPRENEURSHIP MASTERCLASS

Ο Αλέξιος Βανδώρος είναι ο δημιουργός του Game of Money Team, μιας ομάδας ανθρώπων που μοιράζονται τις γνώσεις και τα βιώματά τους, με σκοπό να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν τη σωστή νοοτροπία απέναντι στο χρήμα και τη ζωή.

Εδώ και 3 χρόνια μοιράζουμε γνώση για το πώς παίζεται το σωστό παιχνίδι του χρήματος μέσα από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος», e-courses και σεμινάρια, διαδικτυακές κοινότητες και φυσικά μέσα από το σταθέρα #1 podcast στην Ελλάδα στη χρηματοοικονομική παιδεία, με περισσότερα από 550.000 plays,καθώς και με ατελείωτο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στο YouTube, το discord και τα υπόλοιπα social media.

Σε αυτό το σεμινάριο διάρκειας 2,5 ωρών θα μιλήσουμε για το:

 • - πώς παίζεται το σωστό παιχνίδι του χρήματος
 • - τι μας έχουν μάθει λάθος για τα χρήματα από μικρά παιδιά
 • - τι είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις για το χρήμα και πώς επηρεάζουν την οικονομική σου κατάσταση
 • - πώς μπορείς να δώσεις αύξηση στον εαυτό σου
 • - μαθήματα ζωής και επιχειρηματικότητας
 • - ότι το χρήμα, όταν δεν συνοδεύεται από οικονομική ευφυΐα, είναι χρήμα που σύντομα θα ανήκει σε κάποιον άλλον
 • - πώς λειτουργούν οι τράπεζες, το χρηματοοικονομικό σύστημα παγκοσμίως και πώς επηρεάζει όλους στην καθημερινότητα
 • - τι είναι τα στοιχεία ενεργητικού-παθητικού και οι ροές εισοδήματος
 • - τη σχέση χρόνου και χρήματος και πώς να χρησιμοποιείς τον χρόνο σου για να σου παράγει χρήματα
 • - πώς να παίρνεις καλύτερες οικονομικές αποφάσεις
 • - πώς αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον και τι είναι η οικονομία απόδοσηςΤο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στη χώρα μας, το έργο της οποίας είναι αφιερωμένο στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Το Ινστιτούτο, στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, έχει ήδη αναλάβει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξίας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή των πολιτών, διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας συνεχή επιστημονική έρευνα, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και κτίζοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Με τις δράσεις αυτές θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας και όχι μόνο. Το Ινστιτούτο, μέσω των πρωτοβουλιών του, απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, δίνει, όμως ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως για τους ανέργους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους και τους μετανάστες. Μακροχρόνιος στόχος του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών. Μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες, χωρίς κανέναν χρηματοοικονομικό αποκλεισμό (financial exclusion), θα έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιληφθούν καλύτερα «τη μεγάλη εικόνα» της οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε σε κάθε φάση της ζωής τους να μπορούν να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα βελτιώσουν το επίπεδο της ατομικής και οικογενειακής τους χρηματοοικονομικής ευημερίας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αέναη ευημερία μιας κοινωνίας.
Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσω του Financial Literacy Masterclass, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκτεθούν στις βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, μέσω ενός εντατικού προγράμματος ολιστικής χρηματοοικονομικής γνώσης και ενδυνάμωσης, συνολικής διάρκειας 15 ωρών.ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ