Project Management
with Agile Specialization

POWERED BY Code.Hub
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση Project Management with Agile Specialization powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το Athens Tech College, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής (hands-on) εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε Project Management και Agile Methodologies. Εντός 80 ωρών κατά την διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν την Τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία management, στα πλαίσια της ανάγκης των εταιρειών για Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον την εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας (Digital Economy). Η διδασκαλία συμπληρώνεται με την υλοποίηση real-life case studies και projects όπου εφαρμόζονται project management μεθοδολογίες, με σύγχρονα εργαλεία, και η καθοδηγούμενη από τα δεδομένα (data-driven) διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του management.

Το Project Management έχει μεγάλη απήχηση σε εταιρείες πληροφορικής, κατασκευών, οικονομικών κλπ, και δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο, μιας και οι αρχές του έχουν εφαρμογή στην πλειονότητα των διαδικασιών πολλών εταιρειών. Συνεπώς, η εν λόγω εκπαίδευση ανοίγει προοπτικές σε σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες με προσόντα που συνδυάζουν γνώσεις ICT και Management με πρακτική εφαρμογή στο σύγχρονο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος Project Management with Agile Specialization powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες στο Project Management και Leadership με γνώσεις στις Agile μεθοδολογίες, προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις διοίκησης σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από Τηλεπικοινωνίες και Κατασκευές, μέχρι Consulting Firms και τεχνολογικές Startups.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:
  • Σχολές Πληροφορικής / Μηχανικών υπολογιστών / Προγραμματισμού
  • Σχολές Μαθηματικών
  • Σχολές Στατιστικής
  • Σχολές Μηχανικών
  • Σχολές Οικονομικών
  • Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΕΞΩΑΚΑΔΗΜΑΪΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

ΣΤΑΔΙΑ

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, αλλά και το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μπορείς να είσαι κι εσύ ένας από τους finalists που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα του Project Management.

VIDEO

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει, όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται στο Digital Transformation, δηλαδή τον μετασχηματισμό των λειτουργιών τους προς την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να εκμεταλλευτούν τις δυνατοτητες των data-driven στρατηγικών και του Business Intelligence, και, σύμφωνα με το World Economic Forum και την Deloitte, να επιτύχουν υψηλότερες λειτουργικές επιδόσεις, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών, αλλά και υψηλότερη οικονομική αποτελεσματικότητα.

Αυτή η στροφή στην τεχνολογία, απαιτεί τη χρήση νέων μεθοδολογιών και σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη κατανομή και χρήση των πόρων της επιχείρησης. Εξάλλου, σε κάθε στάδιο, η υλοποίηση ενός έργου (project) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό, κατανομή, διαχείριση πόρων, διαχείριση κινδύνων, ομαδική εργασία και συντονισμό, προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχώς η ολοκλήρωση του, εντός των χρονικών, οικονομικών, και άλλων περιορισμών που έχουν τεθεί.

Όλα τα ανωτέρω, πρόκειται να καλύψει η εκπαίδευση Project Management και ταυτόχρονα να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε Agile Methodologies, καθώς πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για ευελιξία στις εσωτερικές τους διαδικασίες, με σκοπό την ταχύτητα επίτευξης στόχων, την ευελιξία των διαδικασιών, αλλά και τη μείωση των ρίσκων και των επιπτώσεων τους.

Βάσει μελέτης της McKinsey, οι Agile μεθοδολογίες έχουν επιτρέψει στις εταιρείες να δουλεύουν πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και πιο ευέλικτα, στο ταχύτατα εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και με βάση τις ολοένα και πιο advanced και disruptive τεχνολογίες που εισάγονται στον τομέα της πληροφορικής κάθε μέρα.

Ειδικότερα όσον αφορά το προϊόν, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα των εταιρειών να παραδίδουν αξία στους πελάτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα παράδοσης, 85% των οργανισμών έχουν υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν μέχρι το 2022, μοντέλα παράδοσης που επικεντρώνονται στο προϊόν (product-centric application delivery models) και άμεσα συσχετίζονται με τις Agile μεθοδολογίες.

Σκοπός, λοιπόν, της εκπαίδευσης Project Management with Agile Specialization είναι να δημιουργήσει και να εξειδικεύσει τη νέα γενιά Project Managers και Leaders ώστε να ηγηθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα των εταιρειών και του Digital Transformation, έχοντας πλήρη γνώση της δομής και της οργάνωσης των εταιρειών και των έργων εντάσεως Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers.

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε προγραμματιστή την δική του καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.To LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως με στόχο να συμβάλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το LinkedIn, έχει δημιουργήσει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Technology και Creative μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο LinkedIn προφίλ τους τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Πραγματοποιώντας την αίτησή σου στο πρόγραμμα, έχεις τη δυνατότητα να λάβεις δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα.
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ